Amonyak ( D=0,91 – 1000Ml Ambalajlı) KOD: AY1019

Kimyasal formülü NH3 olan bazdır.
Yoğunluğu 0,91g/cm^3’dür
Sıvı halde bulunur.

£20.00