Bitki ve Hayvan Hücresi Levhası KOD:AY1560

Bitki hücresindeki endoplazmik retikulum, mitokondri, kloroplast, çekirdekçik vb. ve hayvan hücresindeki hücre zarı, libozon, sentroiller vb. elemanlar ayrıntılı olarak incelenebilir ve gösterilebilir.

£20.00