Camdan yapılmıştır. Mikroskobik incelemelerde kullanılır.

£20.00