Kimya ve biyoloji deneylerinde istenilen hacimde çözelti elde etmek için kullanılır. 250ml kapasiteli 2ml bölmelidir. Camdan yapılmmıştır.

£20.00