DNA’nın yapısı anlatmada kullanılır. Plastikten yapılmıştır. Nükleotitler renkli plastiklerle, deoksiribozları birbirine bağlayan fosfat bağları kauçuk şeritle gösterilmiştir.

£20.00