Eylemsizlik Terazi Takımı KOD: AY1221

Eylemsizlik momenti katı cisimlerin, kendi rotasyon hareketlerindeki değişime karşı eylemsizliğini gösterir. Eylemsizlik terazisi ise eylemsizlik momentinin ölçülmesinde kullanılır.

£20.00