El aleti olarak kullanılır. Tutacak yerleri izole edilmiştir.

£20.00