Devrede elektrik olup olmadığını kontrol amaçlı kullanılır.

£20.00