Küçük Uzunlukların Girişim ile Ölç. Tk. KOD: AY1299

Optik deneylerde ışık kaynağı olarak kullanılır.

£20.00