Lamel (100’lük Kutu) KOD: AY1303

100 adetlik kutular halindedir. Preparat hazırlanmasında örneğin üzerine konulan camdır.

£20.00