Metil Kırmızı (Çözeltisi – 250 Ml Ambalajlı) KOD: AY1349

Kolay yanıcı  maddedir. Isı ve kıvılcım kaynaklarından açık alevlerden uzak tutunuz.

£20.00