80 Adet plastik küre ve 30 adet ara bağlantı elemanından oluşan ve maddelerin molekül yapılarını göstermede kullanılan settir.

£20.00