Zayıf asit ve bazların pH değerlerinin ölçülmesinde kullanılır.

£20.00