Camdan yapılmıştır. 1 ml hacminde çözelti veya sıvı kimyasal malzeme örnek alınması için kullanılır.

£20.00