Statik elektrik deneylerinde yünlü kumaş ile sürtülerek negatif yük elde edilmesinde kullanılır.

£20.00