Kimya deneylerinde az miktardaki maddelerin karıştırılmasında kullanılır.

£20.00