NaOH Mol Ağırlığı: 40,00 g/mol Çürütücü ve aşındırıcı maddedir. Deri, göz ve elbise temasından sakınınız.

£20.00