Sodyum Sülfat (Anhidrit,Saf – 150 Gr Ambalajlı) KOD: AY1453

(Anhidrit saf) Na2SO4 Mol Ağırlığı: 142,04 g/mol

£20.00