Plastikten yapılmıştır. Kimya ve biyoloji deneylerinde kimyasal malzemelerin bir kaptan diğer kaba konulmasında kullanılır.

£20.00