Spektra Takımı (Spektroskop Hariç) KOD: AY1457

Maddelerin kimyasal analiz yöntemlerinden alev testinin açıklanmasında kullanılır.

£20.00