Süzgeç Kağıdı (Tabaka Halinde) KOD: AY1469

Çözeltilerdeki partikülleri kabaca süzmede kullanılır.

£20.00