Çözeltilerin asit veya baz olduğunu göstermeye yarar.

£20.00